Tag Archives: MÛTE SAVAŞI VE HZ. HALİD BİN VELİD (R.A.)

Mute savaşına gidilirken takviye kuvvet istenmesi husûsunda istişare yapılırken Abdullah b. Revâha (r.a.): “Ey kavmim! Vallâhi, sizin şimdi istememiş olduğunuz şey, arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir! Biz, insanlarla, ne sayıca, ne silahça, ne de at ve süvarice çokluk olduğumuz için değil, Allâh’ın bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz! Gidiniz, çarpışınız! Bunda muhakkak iki […]