Tag Archives: MÜSLÜMÂNLARIN İSTANBUL’U FETHETME ARZUSU

İstanbul’un Fethi ile Yükselen Cihangirlik Mefkuresi İstanbul’un Fethi ile Yükselen Cihangirlik Mefkuresi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Fâtih Sultan Mehmed eliyle kazanılan bu mübarek zafer (İstanbul’un Fethi) ecdadın eserlerinde daima “Feth-i Celîl” veya “Feth-i mübîn” adları ile tebcil edilmiş ve İstanbul şehri de, sık sık Kur’ân dili ve “Belde-i Tayyibe” (Mübarek belde) sıfatını kazanmıştır. Böylece Lâtinlerin […]

Batılı Yazarlara göre İstanbul’un Fethi Batılı Yazarlara göre İstanbul’un Fethi. Avrupalılar, İstanbul’un Fethini ve Bizans’ın düşmesini çeşitli şekillerde değerlendirmişlerdir. İstanbul’un Fethi Avrupa tarihinin de en önemli olaylarından biri sayılır. Fethin çağdaşı olan Hristiyan yazarlardan günümüz yazarlarına kadar Avrupalılar, İstanbul’un Fethini ve Bizans’ın düşmesini çeşitli şekillerde değerlendirmişlerdir. Asya Tarihinin büyük uzmanı Rene Grousset, “Osmanlı Türkleri sonunda […]

İstanbul’un Fethinde Manevi Yardım İstanbul’un Fethinde Manevi Yardım. İstanbul’un fethinde maddi gücün yanında manevi güç de İslâm ordusunun muzafferiyetinde büyük rol oynamıştır.  İstanbul’un fethinde maddi gücün yanında manevi güç de İslâm ordusunun muzafferiyetinde büyük rol oynamıştır. Akşemseddîn (k.s.), Molla Gürânî (r.âleyh) gibi âlimler duâlarıyla orduya destek olmuşlardır. Manevi yardım konusundaki misâllerden biri de şöyledir: Ubeydullâh-ı […]

Fethin Dünyadaki Yankıları Dünyanın en büyük savaşları arasında yer alan ve dönüm noktası olan İstanbul’un Fethi’nin 567. yılı kutlanıyor. İstanbul, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453’teki kuşatma ile fethedilmiş ve İstanbul için yeni bir dönem başlamıştır. Peki İstanbul’un Fethi nasıl olmuştur? Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u nasıl fethetmiştir? İşte İstanbul’un Fethi olayı… İstanbul’un […]

Türk-İslâm târihinde çok önemli bir yer tutan İstanbul’un fet-hi, İslâmiyet’le birlikte ortaya çıkan mukaddes bir ideâl, yüce bir gâyedir. Bu ulvî gâye uğruna önce Arablar, sonra da Türkler İstanbul surları önünde seve seve can verdiler. İstanbul, 1453 senesine kadar çeşitli millet, devlet ve top-luluklar tarafından birçok defa muhasara edildi. Peygamber (s.a.v.)’in; “Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecek­tir. […]