Tag Archives: MÜSLÜMÂNLARIN BİRBİRLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ehl-i Sünnete uymayan (bozuk) i’tikatlar, Sâlih amelleri terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günâhta ısrar etmek (Günâh işlemeye devam etmek), İslâm nimetine şükrü terk etmek, Îmânsız ölmekten korkmamak, Başkalarına zulmetmek, Sünnet üzere okunan ezâna icâbet etmemek, Dîne aykırı […]

Müslüman Olmanın Şartları Müslüman Olmanın Şartları. Bir kişinin Müslüman kabul edilebilmesi için temel şartlar vardır. Büyük günâhta ısrar etmez. Haram mal yemez. önceki salih insanlara dil uzatmaz. Bir kişinin Müslüman kabul edilebilmesi için bir takım temel şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz: Müslüman, bidata (dine sonradan sokulan haram fikir ve işlere) inanmaz. Büyük günâhta ısrar […]

Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1 Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1. Müslüman namaz, zekat, hac ve Ramazan orucu gibi İslâm’ın ibadet cinsinden şiarlarını yerine getirir ancak müslümanların müminler merhalesine yükselmeleri için bazı gereklilikler vardır. Bu gereklileri derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mısırlı âlim Şeyh Şa’ravi (r.aleyh) şöyle der: “Ben […]

Müslümânların birbirleri üzerindeki haklarından üçüncüsü: Nasihat isteyene nasihatte bulunmaktır. Bu hadîs, nasîhat is¬teyene nasihat etmenin ve onu aldatmamanın vacib olduğuna delildir. İstemeden nasihatte bulunmak menduptur. Çünkü hayra ve iyiliğe yol açar. Dördüncüsü: “Aksırır da Allâh’a hamdederse teşmît et.” cümlesi teşmîtinin vâcib olduğuna delildir. Yani aksıran kimse “elhamdü lîllâh” diyecek, işiten de ona mukabele olmak üzere […]

Ebû Hureyre (r.anhâ)’dan rivâyet olunmuştur. Demiştir ki: Resûlullâh (s.a.v.): “Müslümân’ın Müslümân üzerindeki hakkı altıdır; ona rastladığın vakit kendisine selâm ver; seni çağı¬rırsa icâbet et; senden nasîhat isterse nasihat eyle; aksırır da Allâh’a hamdederse teşmît et; hastalanırsa kendisini do¬laş; Ölürse (cenazesinin) arkasından git buyurdular.” (Müs¬lim) “Hakk”tan kastedilen: Bırakılmaması iîcâb eden ve yapılması ya farz veya vâcib […]