Tag Archives: MÜSLÜMAN KENDİSİNİ İLGİLENDİREN KONULARLA MEŞGUL OLMALIDIR

Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar Her Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Ehl-i Sünnete uymayan (bozuk) i’tikatlar, Sâlih amelleri terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günâhta ısrar etmek (Günâh işlemeye devam etmek), İslâm nimetine şükrü terk etmek, Îmânsız ölmekten korkmamak, Başkalarına zulmetmek, Sünnet üzere okunan ezâna icâbet etmemek, Dîne aykırı […]

Müslüman Olmanın Şartları Müslüman Olmanın Şartları. Bir kişinin Müslüman kabul edilebilmesi için temel şartlar vardır. Büyük günâhta ısrar etmez. Haram mal yemez. önceki salih insanlara dil uzatmaz. Bir kişinin Müslüman kabul edilebilmesi için bir takım temel şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz: Müslüman, bidata (dine sonradan sokulan haram fikir ve işlere) inanmaz. Büyük günâhta ısrar […]

Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1 Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 1. Müslüman namaz, zekat, hac ve Ramazan orucu gibi İslâm’ın ibadet cinsinden şiarlarını yerine getirir ancak müslümanların müminler merhalesine yükselmeleri için bazı gereklilikler vardır. Bu gereklileri derlediğimiz yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mısırlı âlim Şeyh Şa’ravi (r.aleyh) şöyle der: “Ben […]

Günümüzde dînimizi bozma hareketleri çok genişleyerek ve boyut değiştirerek devam etmektedir. Müslümanın kendisini alâkadar etmeyen işlere karışmaması ve kendisini alâkadar etmeyen konuşmalara dâhil olmaması gerekir. Eğer Resûlullâh (s.a.v.)’in sünnetine uygun konuşuluyorsa, Ehl-i Sünnet ulemâsının kabul ettiği konular konuşuluyorsa bu ayrıdır, o mecliste bulunmanın hiçbir sakıncası yoktur, o meclis istifâdeye vesile olur inşallâh. İnsan o meclislerden […]