Tag Archives: MUHAMMED BAKİ-BİLLAH (K.S.) VE TAKVÂSI

Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmiikincisidir. İkinci bin yılının müceddidi ve İslâm âlimlerinin gözbebeği olan İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî Hazretlerinin hocasıdır. Muhammed Bâkî-billah hazretlerinin şefkati ve merhameti o kadar çok idi ki, bir defâsında Lâhor şehrinde kıtlık vâki olup, […]