Tag Archives: Mİ‘RÂC GECESİNDE KILINACAK NAMÂZ VE OKUNACAK DUÂ

Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) defa Salevât-ı Şerîfe ve bir kere şu duâ okunur: “Allâhümme innî eselüke bi-müşâhedeti esrâri’l-muhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî hassante bi-hâ seyyidi’l-mürselîn. Hîne üsriyet bihî […]