Tag Archives: MİKROP KAVRAMINI VE ÇİÇEK AŞISINI İLK BULANLAR

Hz. Fâtih’in şeyhi meşhur Akşemseddin Hazretleri, Mâddetü’l-Hayât’ında, aynen şöyle yazmaktadır (Ali Emin, Tıb, no. 126, v. 50): “Cümle marazların (hastalıkların), sûret-i nev’iyyesi hasebiyle (çeşitleri bakımından), bitki ve hayvanlarda olduğu gibi, tohumları ve asılları vardır, ot tohumu ve ot kökü gibi, bunlar gözle görünmez.” Akşemseddin bu notları kaleme alırken 1450 yılında bulunduğu, mikroskobun olmadığı, Pasteur’den 4 […]