Tag Archives: MEZHEB İMAMLARINA UYAN KİŞİ DOĞRUDAN PEYGAMBER (S.A.V.)’E UYMUŞTUR

Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür.Çağımızda insanlar inanç, amel ve bütün konularda şer-i şerîfe uygun yaşayabilmek için selefe, onların icmâına yâni bir mezhebe uymak zorundadırlar. İmâm-ı Gazâli, İmâm-ı Suyuti, İmâm-ı Şa’râni, Fahreddin-i Râzi, İmâm-ı Nevevî gibi asırlardır Müslümanların arkasında gittiği âlimler; her biri yüzlerce eser bırakıp İslâmî ilimlerdeki yetkinliklerini, Kur’an ve sünnete vukûfiyetlerini ispatlamış olmalarına […]

Hanefi Mezhebi’nin Ortaya Çıkışı Hanefi Mezhebi’nin Ortaya Çıkışı. Hanefi mezhebi nedir? Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife kimdir? Hanefi mezhebi nasıl ortaya çıktı? Hanefi mezhebine dair merak edilenleri derledik. Hanefî Mezhebi istişâre esasına dayandırılmıştır. Ebû Hanîfe meseleleri tek tek ortaya atar, öğrencilerini dinler, kendi görüşünü söyler ve onlarla konuyu bir ay hattâ daha fazla süreyle münâkaşa […]

Müctehid olmayan kişinin (Müctehid; İmâm-ı ‘zam gibi Kur’ân ve Sünnetten hüküm çıkartma yetkisine sahip büyük âlimlerdir.) İslâmî ilimleri çok iyi bir şekilde tahsil etmiş olsa bile mezheb imâmlarının görüşünü terk ederek, duyduğu bir âyete veya hâdise tâbi olması câiz değildir. Çünkü âlimler, o âyeti veya hadîsi mutlaka görmüştür. Şâyet görünüşte muhalefet etmişse mutlaka bildiği bir […]