Tag Archives: MEZAR ZİYÂRETİ İNSANA ÖLÜMÜ HATIRLATIR

Kabirleri ziyâret birkaç kısımdır. Birinci kısım: Sâdece ölümü ve âhıreti hatırlamak için olur. Bunda, sâhiplerini tanımadan sâdece kabirleri görmek kâfidir. Burada, onlar için af ve mağfiret dilemekten başka bir maksad yoktur. Bu ise müstehâbdır. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: “Kabirleri ziyâret ediniz! Bu ziyâretler, sizlere âhiret gününü hatırlatır” buyurdu. Şöyle ki; insan bir kabri gördüğü zaman, […]