Tag Archives: MEVLÂNA (K.S.)’UN DİLİNDEN ABDEST VE NAMAZ

Mevlana Halid (k.s.)’dan İbretli Öğütler Mevlana Halid (k.s.)’dan İbretli Öğütler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sana Allâh (c.c.)’a karşı takvâ sahibi olmanı, O (c.c.)’a itaati, insanlara ezâ ve cefâ vermemeni, tavsiye ederim! Senin gıybetini yapsalar bile, sen kimsenin gıybetini yapma! Kimseden haksız yere dünyalık bir şey alma, ancak dînin alınmasını helâl kıldığı şeyleri al ve onları […]

Çocuk ve Namaz Çocuk ve Namaz. yedi yaşından itibaren çocukların, anne babaları tarafından namaza alıştırılmaları tavsiye edilmiş; on yaşından itibaren ise ergenliğe hazırlık olması için düzenli bir şekilde namaz kılmaları adeta emredilmiştir. Namaz, mümin için diğer amelleri de ayakta tutan en önemli dinî görevdir. İyi davranışlar ve erdemlilikler, namaz sayesinde korunur. Namaz zâyi edildiği zaman, […]

Kuşluk Namazı Kuşluk Namazı. Kuşluk Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Ne Zaman Kaçta Kılınır? Kaç Rekattır? Ebû Zer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, […]

Namaz Günahları Temizler Namaz Günahları Temizler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Ebû Said el-Hudri (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu söyledi: “Beş vakit namaz, namaz aralarındaki vakitlere kefarettir.” Yani bir namazdan diğer namaza kadar işlenen bütün küçük günâhlar namaz sayesinde affolunur. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir adamın bir işyeri olsa, işinden dolayı vücuduna toz, toprak […]

Abdesti Bozan Haller Abdesti Bozan Haller. Abdestin maddî temizlik olma özelliği de taşımakla birlikte esasen hükmî temizlik anlamı da taşımaktadır. Bu sebeple abdesti bozan durumların bir kısmı maddî kirlilik, bir kısmı da hükmî kirlilik grubunda yer alır. Abdesti bozan haller; biri gerçek anlamda, diğeri hükmen olmak üzere iki türlüdür: Gerçek Mânâda Abdesti Bozanlar:Hanefi imâmlarına göre, […]

Mevlâna (k.s.) Hazretleri şöyle buyurmuştur: Yüzü yıkanmayan, yani; abdest alıp namaz kılmayan kimse cennete girip de huri yüzü görmez. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Abdestsiz namaz olmaz.” (İbn Mâce) buyurmuştur. Kulluk etmeyen, abdest alarak yüzünü yıkamayıp da yalnız lokma arayan, cehennemin lokmasıdır. Burnuna su verdiğin vakit, Gani olan Allâh’tan cennet kokusunu iste.Tâ ki, o koku cennet tarafına […]