Tag Archives: mesnevi

Hz. Mevlana’yı Doğru Anlamak Hz. Mevlana’yı Doğru Anlamak Konulu yazımız Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.)’nin sözlerinin bugün yanlış anlaşılıp yorumlandığı ile ilgilidir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.), olgun, âlim ve velî bir Müslüman idi. Onun çeşitli din, mezhep, meşreb sâhibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevâzuu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, İslâm dîninin emrettiği güzel […]