Tag Archives: MESCİD-İ HARÂM VE MESCİD-İ NEBEVÎ’DE KILINAN NAMAZLARIN FAZÎLETLERİ

Mescid Yapmaya Yardım Etmek  Mescid Yapmaya Yardım Etmek başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mescitlerin yapımının yardımına temiz bir kalp ve imân niyetiyle, helâl malımız ve canımızla katılmalıyız. Bu yapıyı yaparken fuzulî israftan kaçınmalı, bina edilen mescit içini renkli mermerlerle, tavanını, çeşitli renklerle boyamamaya (namaz kılanların dikkatini dağıtmaması için) dikkat etmeli ve şer’î özür olmadan bu yardımdan […]

Kabe ve Mescid-i Haram’ın Fazileti Kabe Ve Mescid-i Haram’ın Fazileti. Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Kabe’nin yer aldığı Mescid-i Mekke’de bulunuyor.Kur’an-ı Kerim’de on beş yerde geçen Mescid-i Haram tabiriyle Kabe, Kabe’yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir. Ömer b. Abdülaziz (r.a.), Kabe’nin faziletine dair Allâhü Te’âlâ’nın, Mûsâ (a.s.)’a […]

Ahmed ibn-i Hanbel (r.a.) ve İbn-i Mâce’nin “Sahîh isnâd”la rivâyetlerine göre Câbir (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir: “Benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Harâm hâriç, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir ve Mescid-i Harâm’da kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha fazîletlidir.” Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesaî ve İbn-i Mâce’nin […]