Tag Archives: MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’NİN VE ORADA YAŞAMANIN FAZÎLETİ

Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in Peygamberliğini Bildirmesi Rahip Bahira’nın Resûlullah (s.a.v)’in Peygamberliğini Bildirmesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İbn-i Ebî Şeybe (r.âleyh)’in rivâyetinde gelmiştir ki: Resûlullâh (s.a.v) on iki yaşına girdiğinde amcası Ebû Tâlib ile çıkıp Şam diyarına gittiler. Orada Busra denilen yere vardıkları zaman konakladılar. O yerde Bahîra adında bir rahip vardı. Bahîra, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i […]

Hicrette Yaşananlar Hicrette Yaşananlar başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Süheyb b. Sinan (r.a.) şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası iki taşlık arasında çorak bir arâzidir. Bu durumda ya Hacer’dir ya da Yesrîb (Medîne)’dir” buyurdular. (Buhârî) Sonra da berâberinde Hz. Ebûbekir (r.a.) olduğu hâlde Medîne’ye hicret ettiler. Ben de onlarla birlikte […]

Mescid-i Nebevi’yi Ziyaret Etmenin Önemi Mescid-i Nebevi’yi Ziyaret Etmenin Önemi. İslâm’ın güzelliğini insanlara ulaştırabilmek için Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buraya hicret etmiş, İslâm devleti burada kurulmuş, İslâm’ın mesajı insanlığa buradan ulaşmıştır. Resûlullâh (s.a.v.) İslâm’ı tebliğ görevini tamamladıktan sonra burada vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Bu sebeple hacı ve umrecilerin, Medine’ye giderek Peygamber (s.a.v.)’in kabrini ziyaret etmeleri […]

İmâm-ı Ahmed İbn-i Hanbel (r.a.)’ın Ebû Katâde (r.a.)’den rivâyetleri şöyledir: “Resûlullâh (s.a.v.) abdest alıp Sukya evleri yanındaki taşlık yerde Sa’d (r.a.)’in arazîsinde namaz kıldılar ve sonra: “Yâ Rabb! Halîlin, kulun ve Peygamberin İbrâhîm (a.s.), Mekke halkı için sana duâ etti. Senin kulun ve Peygamberin olan ben Muhammed de Medîne halkı için, İbrâhîm (a.s.)’ın sana Mekke […]