Tag Archives: Mecelle 1

Fıkıh ilminin mevzusu: Mükellefin fiilleridir. Yani hayatı boyunca işleyeceği bütün hususlar, fıkhın konusu dahilindedir. Fıkhın Gayesi: Dünya ve ahıret saadetine nail olmaktır. Mükellef: Allahu teala tarafından kendisine bir şeyi yapmak veya yapmamak külfeti/zahmeti lazım getirilen akıllı ve baliğ kimsedir. Şeriat: Din, islam, millet. Allahu tealanın kulları için tayin etmiş olduğu dini/uhrevi ve dünyevi ahkamın toplamıdır. […]