Tag Archives: MAL BİRİKTİRMEKTE ÖLÇÜ

Münâvi’de naklen denildi ki: Ebû Zerr Gıfârî (r.a.)’e göre, ihtiyaçtan fazla olan malı geriye saklamak haramdır. Ancak helâl yoldan kazanıp, yine helâl bir yola iyi niyetle harcamak müstesnâdır. “Tecemmül için ya‘ni zînetlenme için, ni‘metlenme için, kazanç mübahtır. Hattâ binâlar yapmak, duvarları nakışlamak, câriyeler satın almak ve hizmetli satın almak gibi. Çünkü Peygamber (s.a.v.)’in şu kavli […]