Tag Archives: KUR’ÂN’I HATMETMENİN VE EZBERLEMENİN ÂDÂBI

İbn Abbas (r.a.)’den: Bir adam Resûlullâh (s.a.v.)’e: “Amellerden hangisi daha üstündür?” diye sorduğunda buyurdular ki; “Hâllulmurtehildir.” O adam; “Hâllulmurtehil ne demektir?” diye sorduğunda Peygamber (s.a.v.): “Kur’ân-ı Kerîm’i başından başlayıp sonuna varıncaya kadar okuyan, sonuna varınca yine başından başlayan, durduğu yerden tekrar ilerleyen Kur’ân ehline denilir” buyurdu. (Tirmizî, Hâkim) “Hâil” varacağı yere ulaşan kimseye denir. “Mürtehil” ise oradan hareket edene denir. Yani Kur’ân-ı Kerîm […]