Tag Archives: Kur’ân’ı Ancak Sünnet Açıklar

40 Hadisi Şerif (21-40) 40 Hadisi Şerif (21-40) başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. 21. “Kabir azâbının çoğu sidikten temizlenmeye ehemmiyet vermemektendir.” (İbn-i Mâce, Nesâî) 22. “Dişleri misvâk ile temizlemek ölümden başka bütün hastalıkların mühim bir kısmına şifâdır.” (Keşfü’l Hafâ) 23. “Ömrü uzun ve ameli, hareketi, işi ve ibâdeti güzel olan kimseye ne mutlu.” (Tâberânî) 24. “Amellerin […]

Kur’an’ı Ancak Sünnet Açıklar 17 Mayıs 2020 Mevlana Takvimi günlük yazımızda “Kur’ân’ı Ancak Sünnet Açıklar” konusu işlenmiştir. İmâm-ı Şâfiî ve Beyhakî Tavus (r.a.) yolu ile naklettiler ki: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, ancak Allâh’ın Kitabı’nda helâl kıldığı şeyi helâl, harâm kıldığı şeyi de haram kılarım.” İmâm-ı Şâfiî (r.a.) dedi ki: Bu hadis, senedi kesintili bir […]