Tag Archives: KUR’ÂN’DA PEYGAMBER (S.A.V.)’E SAYGI EMRİ

Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur Yaratılanların İlki Nebi (s.a.v.)’in Nurudur başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm-ı Abdürrezzak (r.âleyh) rivâyetinde şöyle der: “Câbir bin Abdullah el-Ensarî (r.a.) buyurmuştur ki: “Yâ Resûlâllâh! Anam, babam sana fedâ olsun! Allâhü Teâlâ hazretlerinin her şeyden önce yarattığı ne nesnedir, bana haber ver” dedim. Buyurdu ki: “Yâ Câbir! “Allâhü Teâlâ hazretleri, cümle […]

Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi  Peygamberimize Ezel Aleminde Nübüvvet Verilmesi başlıklı yazımızı istifademize sunuyoruz. Selh bin Sâlih Hemedânî (r.âleyh) der ki: “Ebû Ca’fer Muhammed bin Ali (r.âleyh)’den sorup: “Resûlullâh (s.a.v.) bütün nebilerden sonra gönderilmiştir. Ne şekilde diğer peygamberlerden önce gelmiş olur?” dedim. O da: “Allahü Teâlâ ezel âleminde bütün ruhlara “Ben sizin Rabbiniz miyim?” hitabını […]

Hz. Peygamber Efendimiz’in Hüküm Koyma Yetkisi Hz. Peygamber Efendimiz’in Hüküm Koyma Yetkisi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’deki birkaç âyet, bir kanun koyucu veya hüküm koyucu olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’in otoritesini tespit etmektedir. Bunlardan bazıları aşağıya çıkarılmıştır. Allâh (c.c.) buyurdu ki: “Rahmetim her şeyi kuşatır. O halde onu Allâh’tan korkanlar, zekât verenler ve ayetlerimize inananlar […]

Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm beşikten mezara kadar insanları ilgilendiren her konuya temas ettiği gibi, istikbâlde keşfedilecek veya keşfine çalışılacak birtakım ilmî, fennî gerçekler hakkında da açık veya kapalı beyânlarda bulunur. Meselâ; güneş, ay ve semavî ecramdan her birinin birer felekte (yörüngede) […]

Peygamber (s.a.v.)’in Üstün Feraseti Peygamber (s.a.v.)’in Üstün Feraseti başlıklı yazımız Peygamber Efendimizin üstün özelliklerinden olan ferasetinin örneklerini içermektedir. Ebû Sa’îd Hudrî (r.a.) şöyle anlatmışdır: “Bir gün annem beni Resûlullâh (s.a.v.)’den bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzûruna varıp oturdum. Mübârek yüzünü bana çevirerek, ‘Kim mâlik olduğu şeye kanâ’at ederse, Allâhü Te’âlâ onu başkasına muhtâç etmez. Kim […]

Allâh (c.c.)’un Resûlullâh (s.a.v.)’e karşı saygılı olunması gerektiği husûsunda Kur’ân-ı Kerîm’de birçok emirleri bulunmaktadır: “Şüphesiz Allâh ve Resûlü’nü incitenlere, Allâh dünya ve âhirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azâb hazırlamıştır.” (Ahzâb s. 57) buyrulmaktadır. Yine Kur’ân-ı Kerîm’de Hakk Te‘âlâ hazretleri: “Ey îmân edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine […]