Tag Archives: kuran ve sünnet

Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri 17 Haziran 2020 Mevlana Takvimi Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kuran-ı Kerim yalnız Müslümanlar tarafından değil, Müslüman olmayan insaflı birçok ilim adamları tarafından da incelenerek, lâyık olduğu takdir ve saygıyı görmüştür. Kuran semavî kitapların en güzeli, her takdirin üstünde bir fesâhat ve belâgat mucizesidir. […]

Kur’an’ı Ancak Sünnet Açıklar 17 Mayıs 2020 Mevlana Takvimi günlük yazımızda “Kur’ân’ı Ancak Sünnet Açıklar” konusu işlenmiştir. İmâm-ı Şâfiî ve Beyhakî Tavus (r.a.) yolu ile naklettiler ki: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, ancak Allâh’ın Kitabı’nda helâl kıldığı şeyi helâl, harâm kıldığı şeyi de haram kılarım.” İmâm-ı Şâfiî (r.a.) dedi ki: Bu hadis, senedi kesintili bir […]