Tag Archives: KUR’ÂN MUCİZESİ

Kur’an Mucizesi: Demir   Kur’an Mucizesi: Demir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.   Demir, Kur’ân’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur’ân’ın “Hadîd”, yani “Demir” adlı Sûresi’nde şöyle buyrulur: “…Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik.” (Hadîd s. 25) Demir dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yer kabuğunun yüzde beşini […]

Kur’ân-ı Kerîm’i Hatim Etmede Âdâb Kur’ân-ı Kerîm’i Hatim Etmede Âdâb. Ramazân ayında bir defa hatim yapmak da sünnettir. Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okuyup hatmetmek sünnettir. Ramazân ayında bir defa hatim yapmak da sünnettir. İmâm-ı Âzam Hazretleri, “Bir kimse Kur’ân-ı Kerîm’i senede iki defa hatmederse hakkını vermiş olur” buyurmuştur. Cebrail (a.s.) her yıl Ramazân ayının […]

Kur’ân’da Hz. Süleyman’ın ordularından bahsedilirken, karıncaların arasında bir “haberleşme sistemi” olduğuna işaret edilmektedir: Nihâyet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: “Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin.” (Neml s. 18) 20. yüzyılda karıncalar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu küçük hayvanların çok organize bir sosyal yaşantıları olduğunu […]