Tag Archives: Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız

Kur’an’ın 1400 Sene Önce Haber Verdiği Gerçekler Kur’an’ın 1400 Sene Önce Haber Verdiği Gerçekler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Eskiden dağların kazık gibi yere çakılı olduğunu kimse düşünemezdi. Yeni yapılan araştırmalar neticesinde ise yer kabuğunun yaşadığımız sert tabakası altında yumuşak bir tabakanın var olduğunu, her dağın da bu yumuşak tabakanın içine giren uzantısı bulunduğunu, böylelikle yumuşak […]

Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani Gökbilimci Matematikçi: El-Fergani. İslâm dünyasında gökbilim üzerine kapsamlı bir risale yazan ilk bilgin Fergânî’dir. Dünya’nın ve diğer gezegenlerin büyüklükleri konusunda en kapsamlı çalışmayı yapmıştır. Tam adı Ebû’l Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesîr el-Fergânî’dir. Batı’da Alfraganus adı ile tanınır. Türkistan’ın Fergâna bölgesinin yetiştirdiği önemli bilginlerden biridir. Burada doğup büyümüş, bir süre sonra […]

Kuran Mucizeleri: Yarılan Yeryüzü Kuran Mucizeleri: Yarılan Yeryüzü. Allah’ın yerin yarılması üzerine yemin etmesi, Kur’ân’ın diğer bilimsel mucizelerinde olduğu gibi burada da dikkat çekici bir duruma işaret etmektedir. “Yarılan yere yemin olsun ki.” (Tarık s. 11-12) âyet-i keriîmede geçen “sad’a” kelimesi Türkçede “çatlama, yarılma, ayrılma” anlamlarına gelmektedir. Allâh (c.c.)’un yerin yarılması üzerine yemin etmesi, Kur’ân’ın […]

Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim. Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir. Kur’ân-ı Kerîm âlemlere ya da âlemin tamamına rahmet olarak indirilmiştir. Kur’ân’ın mucizelerinden biri de budur.Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh (c.c.)’un yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif […]

Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri 17 Haziran 2020 Mevlana Takvimi Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kuran-ı Kerim yalnız Müslümanlar tarafından değil, Müslüman olmayan insaflı birçok ilim adamları tarafından da incelenerek, lâyık olduğu takdir ve saygıyı görmüştür. Kuran semavî kitapların en güzeli, her takdirin üstünde bir fesâhat ve belâgat mucizesidir. […]

Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır. 250 Hz ve 3.000 Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar.  Bunun altındaki infrasound denilen alçak frekanstaki sesleri ve üzerindeki ultrasonic denilen çok yüksek frekanstaki sesleri duyamaz. Bunlar ancak  bu yüksek frekansları algılayan cihazlar ile kaydedilebilir. […]