Tag Archives: KUR’ÂN-I KERÎM’İN MUCİZELERİNİN DEVAMLILIĞI

Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle geçmektedir: “Gece vâkitleri Allâh (c.c.)’un ayetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.” Abdullah İbn-i Amr (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Oruç ve Kur’ân kul için şefaat edecekler. Oruç diyecek ki; “Ey Allâh’ım, ben onu gündüz yemek, içmekten alıkoydum. Onun hakkında […]

Hira Dağında İlk Vahyin Gelmesi Hira Dağında İlk Vahyin Gelmesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm-ı Buhârî (r.âleyh), Âişe-i Sıddika (r. anhâ)’dan rivâyet eylemiştir ki: “Vahyin başlangıcı sâdık rü’yâ ile vâki olmuştu. Gördüğü her rü’yânın eseri sabah gibi çıkardı. O zamanda Hira dağına gidip geceleri ibâdet ederdi. Hira dağının mağarasında iken bir Melek geldi: “İkrâ” diye […]

Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sesli kıraatta yedi niyet vardır: Kur’ân’ı emredildiği gibi tertil üzere, hakkını vererek okumak, Kur’ân okurken sesin güzelleştirilmesi. Nitekim Resûlullâh (s.a.v.) bunu şöyle teşvik etmiştir:“Kur’ân’ı, sesleriniz ile süsleyiniz.” Başka bir defasında şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı güzel makam ile okumayan bizden değildir.” Yani sesini Kur’ân ile […]

Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim. Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir. Kur’ân-ı Kerîm âlemlere ya da âlemin tamamına rahmet olarak indirilmiştir. Kur’ân’ın mucizelerinden biri de budur.Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh (c.c.)’un yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif […]

Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm beşikten mezara kadar insanları ilgilendiren her konuya temas ettiği gibi, istikbâlde keşfedilecek veya keşfine çalışılacak birtakım ilmî, fennî gerçekler hakkında da açık veya kapalı beyânlarda bulunur. Meselâ; güneş, ay ve semavî ecramdan her birinin birer felekte (yörüngede) […]

Kuran Kıraati ve Gerekleri Kuran Kıraati ve Gerekleri. Kuran-ı Kerim’i düzgün ve güzel okumanın gerekliliği ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Yusuf b. Esbât (rh.a)’e, “Kur’ân’ı hatmettiğinde nasıl duâ edersin?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Nasıl duâ edeyim ki, okuyuşumdaki eksiklerimden dolayı yüz defa istiğfarda bulunuyorum.” Bil ki kulun, Kur’ân kıraatında elde edeceği şey, Kur’ân’a gereken […]

Yaratılış Harikası Ellerimiz Yaratılış Harikası Ellerimiz. Ellerimiz Yüce Allah’ın mükemmel yarattığı azalarımızdandır. Eller diğer azalara göre vücudun koordinasyonunda çok etkilidir. Yaratılış Harikası Ellerimiz  başlıklı yazımız ellerimizin işlev ve işleyişinin nasıl gerçekleştiğine değinmektedir. Günlük hayatımızda sıradan gördüğümüz işlemleri yürüten Yaratılış Harikası Ellerimiz büyük bir mûcizedir. Tıp ve bilim dünyasının büyük çabalarından birini, elin bir benzerini yapay […]

Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır. 250 Hz ve 3.000 Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar.  Bunun altındaki infrasound denilen alçak frekanstaki sesleri ve üzerindeki ultrasonic denilen çok yüksek frekanstaki sesleri duyamaz. Bunlar ancak  bu yüksek frekansları algılayan cihazlar ile kaydedilebilir. […]

Kuran-ı Kerim’i Güzel Sesle Okumak Kur’an-ı Kerim’i güzel sesle okumak müminler için önemli olduğu kadar Kur’an-ı Kerim bir hayat nizamı hem de ahiret saadetinin yolunu gösteren rehber kitaptır. Her müminin Kur’an-ı Kerim‘e yaklaşımının bu anlayış ve idrakte olması istenir ve beklenir. Fudale bin Ubeyd (r.a.)’den, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâhü Te’âlâ Kur’an okuyanın sesine, […]

Kur’ân-ı Kerîm’de aklın, ancak inceleme ve dene­yim sonucu varabileceği pek çok bilgi vardır. Bu bilgiler, Kur’ân-ı Kerîm’in anlatımındaki dikkat ve hassasiyette or­taya çıkmaktadır. Bilhassa müsteşriklerin çelişki diye iddia ettikleri hususlarda daha çok kendini göstermektedir. Bu meseleye geçmeden önce şunu iyice bilmemiz ge­rekir: Kur’ân’ı Kerîm’in insanlara verdikleri daima yenilen­mektedir. Onun bu yenilenen verileridir ki, Kur’ân’ın muci­zevi […]