Tag Archives: Kur’an-ı Kerîm’i tefsîr ve müdâfaa eden Sahâbe

Peygamber (s.a.v.) Kuran-ı Kerim’i Tefsirde Tek Otoritedir Peygamber (s.a.v.) Kuran-ı Kerim’i Tefsirde Tek Otoritedir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e verilen yetkilerden birisi de Kur’ân-ı Kerîm’i yorumlama ve açıklama konusundaki otoritedir. O, Kur’ân-ı Kerîm’in yorumlanmasında nihai otoritedir. Kur’ân-ı Kerîm şöyle der: “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklayasın diye sana öğüt’ü (yani Kur’ân’ı) indirdik. Umulur ki düşünürler.” […]

Kuran’ı Tefsir Edebilmenin Şartları Kuran’ı Tefsir Edebilmenin Şartları. Kuran-ı Kerim’i tefsir edebilmenin şartlarını sizler için derledik. Aşağıdaki 15 ilme sahip olmaksızın Kur’ân-ı Kerîm’i tefsire kalkışmak caiz değildir. Kim bunları bilmeden tefsir ederse, kendisinden nehy olunan rey ile tefsir etmiş olur. Lügat ilmi: Bu ilimle, kelimenin o dilde ifade ettiği mânâlar bilinir. Mücahit (r.a.), “Allâh (c.c.)’a […]