Tag Archives: Kuran-ı Kerim

Hafızların Şefaati  Hafızların Şefaati başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Alî (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân’ı okur, sonra onu ezberler, helâlini helâl, haramını da haram bilirse Allâhü Te‘âlâ onu Cennet’ine koyar ve ailesinden üzerine Cehennem vacip olan on kişiye şefaat etmek hakkı verir.” (Ahmed) Kötü amellerin cezasını çektikten sonra bile olsa Cennet’e girmek […]

Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti Geceleri Kuranı Kerim Okumanın Fazileti. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle geçmektedir: “Gece vâkitleri Allâh (c.c.)’un ayetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar.” Abdullah İbn-i Amr (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Oruç ve Kur’ân kul için şefaat edecekler. Oruç diyecek ki; “Ey Allâh’ım, ben onu gündüz yemek, içmekten alıkoydum. Onun hakkında […]

Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Sesli kıraatta yedi niyet vardır: Kur’ân’ı emredildiği gibi tertil üzere, hakkını vererek okumak, Kur’ân okurken sesin güzelleştirilmesi. Nitekim Resûlullâh (s.a.v.) bunu şöyle teşvik etmiştir:“Kur’ân’ı, sesleriniz ile süsleyiniz.” Başka bir defasında şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı güzel makam ile okumayan bizden değildir.” Yani sesini Kur’ân ile […]

Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim Alemlere Rahmet: Kur’an-ı Kerim. Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif toplumlara göndermiştir. Kur’ân-ı Kerîm âlemlere ya da âlemin tamamına rahmet olarak indirilmiştir. Kur’ân’ın mucizelerinden biri de budur.Yüce Allâh değişik peygamberleri, hastalıkları tedavi etsinler ve insanları Allâh (c.c.)’un yoluna hidâyet ettirsinler diye muhtelif […]

Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir Kuran İnsanlığa Lazım Olan Herşeyi Muhtevidir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kur’ân-ı Kerîm beşikten mezara kadar insanları ilgilendiren her konuya temas ettiği gibi, istikbâlde keşfedilecek veya keşfine çalışılacak birtakım ilmî, fennî gerçekler hakkında da açık veya kapalı beyânlarda bulunur. Meselâ; güneş, ay ve semavî ecramdan her birinin birer felekte (yörüngede) […]

Kuran Kıraati ve Gerekleri Kuran Kıraati ve Gerekleri. Kuran-ı Kerim’i düzgün ve güzel okumanın gerekliliği ile ilgili yazımızı istifadenize sunuyoruz. Yusuf b. Esbât (rh.a)’e, “Kur’ân’ı hatmettiğinde nasıl duâ edersin?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Nasıl duâ edeyim ki, okuyuşumdaki eksiklerimden dolayı yüz defa istiğfarda bulunuyorum.” Bil ki kulun, Kur’ân kıraatında elde edeceği şey, Kur’ân’a gereken […]

Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri 17 Haziran 2020 Mevlana Takvimi Kuran Hakkında İnsaf Sahibi Müsteşriklerin Sözleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Kuran-ı Kerim yalnız Müslümanlar tarafından değil, Müslüman olmayan insaflı birçok ilim adamları tarafından da incelenerek, lâyık olduğu takdir ve saygıyı görmüştür. Kuran semavî kitapların en güzeli, her takdirin üstünde bir fesâhat ve belâgat mucizesidir. […]

Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız Kuran Mucizeleri: Kapıyı Çalan Yıldız başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır. 250 Hz ve 3.000 Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar.  Bunun altındaki infrasound denilen alçak frekanstaki sesleri ve üzerindeki ultrasonic denilen çok yüksek frekanstaki sesleri duyamaz. Bunlar ancak  bu yüksek frekansları algılayan cihazlar ile kaydedilebilir. […]

Kuran-ı Kerim’in Şefaatçi Olması “Kuran-ı Kerim’in Şefaatçi Olması” başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Said İbn-i Süleym (r.a.)’den, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü Allâh (c.c.) indinde Kur’an’dan daha üstün hiçbir şefaatçi olmayacaktır. Ne bir Peygamber, ne bir melek ne de bir başkası.” (Şerh-uI-ihyâ) “Leâli-Mesnûa” adlı kitapta Bezzar (rh.a.)’den zayıf olmayan şöyle bir hadis nakledilmiştir: “İnsan öldüğü […]