Tag Archives: KUR’ÂN-I KERÎM BİR MU‘CİZEDİR

Kuran’ın Stresi azaltması Kuran’ın Stresi azaltması. Kendilerine Kur’ân dinletilenlerin vücûdlarındaki değişiklikler gözleniyor, böylece Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fiziki etkileri saptanmış oluyordu. ABD’de yapılan bir çalışmada Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fizîkî etkileri incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 17 ila 40 arasında değişen kadın ve erkek gönüllüler katıldı. Bu gönüllülerin hiçbiri Müslümân değildi ve Arabça bilmiyordu. Dinlediklerini de ilk […]

Kalbin Cilası: Kuran ve Ölümü Hatırlamak Kalbin Cilası: Kuran ve Ölümü Hatırlamak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak bu kalpler kendisine su değen demirin paslandığı gibi paslanır.” “Onun cilası nedir Ya Resûlallâh?” denilince, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Ölümü çok hatırlamak ve Kur’ân okumaktır” buyurdu. (Beyhâki) Su değince demirin […]

Resûlullâh (s.a.v.) buyurmuşlardır: “Allâh Kur’ân’ı emredici, nehyedici, uyulan, başlı başına nûrlu bir yol, dillerden düşmeyen bir örnek olarak göndermiştir: İçinde sizin, sizden öncekilerin ve sizden sonra (gelecek) lerin de haberi vardır. Aranızda cereyan edecek olayların da hâkimidir O. Çok okumak onu eskitmez. Garaibi (gariplikleri) bitmez! O gerçektir, şaka değildir. Onunla söyleyen doğru söyler… Onunla hükmeden […]