Tag Archives: KUR’ÂN EZBERİNİ UNUTMANIN CEZÂSI

Kalbin Cilası: Kuran ve Ölümü Hatırlamak Kalbin Cilası: Kuran ve Ölümü Hatırlamak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)’dan, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak bu kalpler kendisine su değen demirin paslandığı gibi paslanır.” “Onun cilası nedir Ya Resûlallâh?” denilince, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Ölümü çok hatırlamak ve Kur’ân okumaktır” buyurdu. (Beyhâki) Su değince demirin […]

Ezberdeki Kur’ân-ı unutmak, büyük günahlardandır. Bunun delili Resûlullâh (s.a.v.)’in şu hadîsleridir: “Ümmetimin günâhları bana gösterildi de Kur’ân’ın bir sûresini veya bir âyetini ezberleyip sonra unutan kimsenin günahından daha büyüğünü görmedim. (Ebû Davûd) “Kur’ân okuyup sonra unutan kimse, kıyâmet gününde Allâh’ın huzûruna çolak olarak gelir.” (Ebû Davûd) Başka bir hadîste Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân‘la ahitleşiniz, […]