Tag Archives: KAZANÇLI SÖZLER

“Bir kimse fecir namazının sonunda dizleri üzerine oturarak (çökerek) hiçbir kimse ile konuşmadan (Lâ ila¬he illallâh, vahdehu la şerike lehü, lehü’l-mülkü velehü’I-hamdü yühyî ve yümît, ve hüve alâ külli şey’in kadîr) diye on kez tekrarlarsa, Hakk Te‘âlâ o kişiye on iyilik yazdı¬ğı gibi on kötü amelini de silmiş olur, ayrıca da o kişiyi on basamak […]