Tag Archives: kabeyi ziyaret

Kabe ve Mescid-i Haram’ın Fazileti Kabe Ve Mescid-i Haram’ın Fazileti. Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Kabe’nin yer aldığı Mescid-i Mekke’de bulunuyor.Kur’an-ı Kerim’de on beş yerde geçen Mescid-i Haram tabiriyle Kabe, Kabe’yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir. Ömer b. Abdülaziz (r.a.), Kabe’nin faziletine dair Allâhü Te’âlâ’nın, Mûsâ (a.s.)’a […]

Allah’ın Beytini Ziyaret Allah’ın Beytini Ziyaret konulu yazımızda Yüce Rabbimizin, “evim” dediği Kâbe, Kuran-ı Kerim’de bu ismi dışında, el-Beytü’l-Haram (saygı evi), el-Beytü’l-Muharrem (Dokunulmaz kılınmış ev), el-Beytü’l-Atîk (eski ev), el-Beytü’l-Mamûr (imar edilmiş ev) ve “el-Beyt” (ev) isimleri ile de anılmaktadır. Yezid b. Bişr ve İbn Ömer (r.a.e.)’den naklen, Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu anlatılır: “İslâm şu beş […]