Tag Archives: kabe

Fil Ashabının Helak Olması Fil Ashabının Helak Olması başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Yemen padişahı Ebrehe, Beytullâh’ı yıkmak niyetiyle geldiği zaman bunu işiten Abdü’l-Muttalib dedi ki: “Ey Kureyş kavmi! Huzursuz olmayın! O, gelip bu Ev’i yıkamaz. Bunun sahibi vardır, bunu korur!” Sonra Ebrehe geldi, Kureyş’in develerini ve koyunlarını götürdü. Abdü’l-Muttalib’in de dört yüz maya devesini beraber […]

Kabe ve Mescid-i Haram’ın Fazileti Kabe Ve Mescid-i Haram’ın Fazileti. Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en eski mesciddir. Kabe’nin yer aldığı Mescid-i Mekke’de bulunuyor.Kur’an-ı Kerim’de on beş yerde geçen Mescid-i Haram tabiriyle Kabe, Kabe’yi kuşatan ve ibadet için kullanılan alan, Mekke veya Mekke haremi kastedilir. Ömer b. Abdülaziz (r.a.), Kabe’nin faziletine dair Allâhü Te’âlâ’nın, Mûsâ (a.s.)’a […]