Tag Archives: İSLÂM VE İHSÂN

Hz. Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre bir gün ashâbın hiç tanımadığı biri Nebî (s.a.v.)’in huzuruna gelerek: “Yâ Muhammed (s.a.v.), bana İslâm’ın ne olduğunu haber ver?” dedi. Resûlullâh (s.a.v.): “İslâm, Allâh’tan başka İlâh olmadığına; Muhammed’in de Allâh’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazân orucunu tutman ve yol (külfetleri) cihetine gücün yeterse, Beytullâh’ı […]