Tag Archives: İMANIMIZI KORUMAK TEMEL VAZİFEMİZDİR

Feminizme Ne Zaman Dur Denecek? Feminizme Ne Zaman Dur Denecek? başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Batılı efendilerin Türkiye’yi kadın üzerinden dönüştürme çabaları/projeleri yeni değildir. “İstanbul” Sözleşmesi Avrupalı için kendi zihniyetleri üzerinden Müslümanlığa karşı, hem de İstanbul’da kazanılmış bir zaferdir. Çok farklı bir konu gibi görünmekle beraber, Ayasofya’nın camilikten çıkarılması gibi bir hamledir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul […]

İmanınızı Yenileyiniz İmanınızı Yenileyiniz. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Îmânınızı yenileyiniz (tazeleyiniz)” diye buyurduklarında Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.): “Yâ Resûlallâh! İmânımızı nasıl yenileyelim?” diye sordular. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: “Lâ ilaha illallâh sözünü çoğaltınız Peygamber (s.a.v.) “Âhir zamânda îmânı muhafaza etmek, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi sabah evden îmânlı çıkacak; akşam eve îmânsız gelecek, […]

Makbul İmanın Tarifi Makbul İmanın Tarifi. İmânın hükmü korku ve ümît arasında olmaktır. İmânın şerîati, helâl ve haramı bilmektir. İmânın büyüklüğü, Allâhü Te’âlâ’yı çok zikretmektir. Taklîdî îman makbul müdür? Taklîdî îmân makbuldür. Yanlız kul, tevhîd meselelerini bilmemekle günâh işlemiş olur. Taklîd iki çeşittir. Doğru taklîd ve bozuk taklîd. Doğru taklîd, kelime-i şehâdeti söylemek ve Allâhü […]

İslam Çadırını Ayakta Tutmak İslam Çadırını Ayakta Tutmak. İslâm’ı beş direk üzerine kurulan bir çadıra benzetmiştir. Kelime-i şehadet bu çadırın orta direği, diğer dört rükün ise çadırın dört köşesinde bulunan direkler gibidir. Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)’den, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allâh’ın Resûlü […]

İmanımızı Korumak Temel Vazifemizdir İmanımızı Korumak Temel Vazifemizdir. İslâm Şeriati’nin hükümlerini kalp ile tasdîk ve dil ile ikrar etmeye îmân denir. “Hepimizi ve Kâinatı yaratan Allâh Te‘âlâ Hazretleri tarafından Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in getirip tebliğ ettiği şeyleri, İslâm Şeriati’nin hükümlerini kalp ile tasdîk ve dil ile ikrar etmeye îmân denir. İman tasdîk ve ikrardan ibarettir. Bu […]

İmanımızı Nasıl Koruyalım? İmanımızı Nasıl Koruyalım? İmanımızı nasıl koruyacağız? İmanın gereklilikleri nelerdir? İmanımız bize ne gibi sorumluluklar yüklüyor? Allâhü Te’âlâ şöyle buyurdu: “Ey îmân edenler! Allâh (c.c.)’u çok anın.” (Ahzab s. 41) Resûlullâh (s.a.v.); “Îmânınızı koruyunuz” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.): “Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v.)! Îmânımızı nasıl koruyalım?” diye sordular. Resûlullâh (s.a.v.): “Lâ ilâhe illallâh Kelime-i […]

Korku İle Ümit Arasında Bulunmak Korku İle Ümit Arasında Bulunmak. Allâh (c.c.)’dan daima ümitli bulunup ondan da korkarak kulluk vazifesini ikâme etmeye, tamamlamaya çalışmalıyız. Havf, Allâh (c.c.)’dan korkmak; reca ise ümitli bulunmaktır. Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor ki: “Bilsem ki Cenâb-ı Hâkk bir kimseyi cehenneme atacak, ola ki o kimse ben olurum diye korkarım. Bilsem ki […]

İmansız Gitme Sebepleri İmansız Gitme Sebepleri. Allah’ın koyduğu sınırları korumak ve emirlerini yerine getirmek imanı muhafaza için çok önem arz etmektedir. İmanımızın gitmesine sebep verecek söz, fiil ve davranışlar nelerdir? İmanımızı nasıl koruruz? Bu ve bunun gibi birçok konuya cevap niteliğinde olan yazımızı istifadenize sunuyoruz. Mü’min, Allâhü Te’âlâ’dan İslâm dininde istikamet ve günâhları için afv […]