Tag Archives: İMÂM-I A’ZAM’IN SOHBETLERİNDE BULUNANLARDAN ABDULLÂH BİN MÜBÂREK

Devrinin en büyük âlimlerindendir. Horasan’da 118 (m. 736)’da doğup aynı yerde 181 (m.796)’da vefât etti. Babası Türk, annesi Harzemlidir. Büyük âlim, şaşıranların yol göstericisi, dînin senedi, Hanefî mezhebinin reîsi olan İmâm-ı A’zamdan ilim tahsil etti. Bir yıl ticâretle uğraşır, kazancının hepsini fakîrlere dağıtırdı, ikinci yıl İslâmiyet’i yaymak için harplere giderdi. İlmi, fıkhı, edebi, zühdü, fesahati […]