Tag Archives: İMÂM-I A’ZAM (R.A.)’IN ÜSTÜN VASIFLARI

İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh İlmine Sarılınız! İmamı Rabbani (k.s.): Fıkıh İlmine Sarılınız! başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İmâm-ı Rabbânî (k.s.) hazretlerinin fıkıh meselelerinde ilmi çoktu ve her meseleye ânında cevâb verebilecek bir derecedeydi. Usûl-i fıkıhta da tam bir maharet sahibiydi. Fakat ihtiyâtının çokluğundan, çoğu zaman kıymetli fıkıh kitaplarına başvururdu. Seferde ve hazarda bazı kıymetli fıkıh kitaplarını […]

İmamı Azam’ın Büyüklüğü İmamı Azam’ın Büyüklüğü. İmamı Azam şeriatin yüzünden gizlilik örtüsünü kaldırmış, fıkhın alnından karanlığının bulutunu dağıtmış, ayakların kaydığı yerlerde ayaklarını sağlam zemine basmış, bütün güç ve gayretini şer‘î ahkâmı sağlamlaştırmak için kullanmıştır.  Bil ki, Allâhü Te‘âlâ bizim Peygamberimiz (s.a.v.)’i bütün peygamberlerden üstün kılmış ve O (s.a.v.)’in ümmeti içinde fıkıh ve marifette birer nebi […]

İmâm-ı A’zam Hazretleri’nin âdeti geceleri namâz kılar­ken iki rek’atta Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmekti. Bir gece yine bu sekilde namâz kıldıktan sonra etrafındakiler; “Efendim siz daha evvel iki rek’atta hatmederdiniz, bu sefer birinci rek’atı çok uzun tuttunuz, neredeyse sabah namâzı vakti girmek üzereyken rükû edip o rek’atı tamam­ladınız ve ikinci rek’atta da çok kısa bir sûre okuyup […]