Tag Archives: İMÂM-I A’ZAM (R.A.)’İN TALEBELERİNDEN DÂVÛD-İ TÂÎ

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe (r.a.) Hazretleri’nin ileri gelen talebelerindendir. Zâhidlerin en meşhûrlarındandır. 165 (m. 781)’de Bağdâd’ta vefât etmiştir. İmâm-ı A’zam (r.a.)’in yirmi sene derslerine devam etmiştir. Fıkıh ilminde talebelerin içinde en önde gelenler arasına girmiştir. Dâvûd-i Tâî Hazretlerinin tövbe etmesine, şarkıcı bir kadının: Hangi güzel yüzdür ki, toprak olmadı, Hangi tatlı gözdür ki, yere akmadı. […]