Tag Archives: İMÂM-I ‘ZAM (R.A.)’İN SÜNNET-İ SENİYYEYE UYMAKDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

İmamı Azam’ın Büyüklüğü İmamı Azam’ın Büyüklüğü. İmamı Azam şeriatin yüzünden gizlilik örtüsünü kaldırmış, fıkhın alnından karanlığının bulutunu dağıtmış, ayakların kaydığı yerlerde ayaklarını sağlam zemine basmış, bütün güç ve gayretini şer‘î ahkâmı sağlamlaştırmak için kullanmıştır.  Bil ki, Allâhü Te‘âlâ bizim Peygamberimiz (s.a.v.)’i bütün peygamberlerden üstün kılmış ve O (s.a.v.)’in ümmeti içinde fıkıh ve marifette birer nebi […]

İmâm-ı ‘zam hazretleri, ilim ve amel konusunda, herkesin âciz kaldığı yüksek derecelere çıkmış bir âlimdir. Sevenleri olduğu gibi hasetçileri ve düşmanları da çoktu. Buna rağmen ders okutma ve fetvâ konusunda kendisine aslâ yılgınlık gelmedi. Tam tersine kendisi hakkında verilen müjdelerin iyiye yorumlanması buna eklenince çalışma ve ikbâlleri arttı. Bu cümleden olarak: Bir gece rü’yâda Ravza-i […]