Tag Archives: İMÂM-I ‘ZAM (R.A.) EN BÜYÜK VELÎLERDENDİR

Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an ve Sünnettir Hanefi Mezhebi’nin Temeli Kur’an ve Sünnettir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Büyük âlimler, İmâm-ı Âzam (r.a.) ve arkadaşlarını “re’y ve kıyâs yanlıları” olarak nitelendirseler de bunu onların şânlarına gölge düşürmek amacıyla yapmazlar. Yani “Onlar kendi düşüncelerini Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinin ve Sahâbe (r.a.e.)’in sözlerinin önüne geçirirler” demek istemezler. Eğer böyle […]

Ebu Hanife (r.a.) Şerre Engel Hayra Alamettir Ebu Hanife (r.a.) Şerre Engel Hayra Alamettir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hatîb el-Bağdâdî’nin rivâyetine göre büyük hadis alimi Abdullah b. Mübârek (r.âleyh); “Ebû Hanîfe (r.a.) alâmettir” deyince orada bulunan bir kimse; “Şerde mi yoksa hayırda mı?” diye sordu. Bunun üzerine Abdullah b. Mübârek adama “konuşma” diye uyarıda bulunduktan […]

İmamı Azam’ın Büyüklüğü İmamı Azam’ın Büyüklüğü. İmamı Azam şeriatin yüzünden gizlilik örtüsünü kaldırmış, fıkhın alnından karanlığının bulutunu dağıtmış, ayakların kaydığı yerlerde ayaklarını sağlam zemine basmış, bütün güç ve gayretini şer‘î ahkâmı sağlamlaştırmak için kullanmıştır.  Bil ki, Allâhü Te‘âlâ bizim Peygamberimiz (s.a.v.)’i bütün peygamberlerden üstün kılmış ve O (s.a.v.)’in ümmeti içinde fıkıh ve marifette birer nebi […]

İmâm-ı ‘zam Ebû Hanife tabiun olduğundan ilk dönem evliyalar sınıfından sayılmaktadır. İmâm Abdurrauf Munavi “el-Kevakibu’d-Durriyye fi Teracimi’s-Sadeti’s-Sufiyye” adlı kitabının mukaddimesinde seçkin evliyaların hikmet, söz ve hallerinden oluşan faydalı bir kompozisyon oluşturduğunu söyler. Sonra şöyle devam eder: “Lakin ben hepsini kitabıma almadım. Bunlar arasından züht ve takvâsıyla meşhur olmuş, ferâset ve rehberlikleriyle temayüz etmiş, hal sahibi, […]