Tag Archives: İMÂM-I AZAM EBÛ HANİFE (R.A.)’İN VELÂYETTEKİ YERİ

İslâm âlimleri, İmâm-ı A’zam (r.a.)’i bir ağacın gövdesine, diğer âlim ve evliyâyı da bu ağacın dallarına benzetmişler, O’nun her bakımdan büyük ve üstün olduğunu, diğerlerinin ise bir veya birkaç bakımdan büyük kemâlâta (olgunluklara, üstünlüklere) erdiklerini belirtmişlerdir. İmâm Şa’rani Allâh yolunda kendilerine uyulan sahabe ve tabiunun velilerinden bahsettiği “et-Tabakatü’l-Kübra” kitabında İmâm-ı Azam (r.a.)’in takvasından dolayı kadılık […]