Tag Archives: İHLÂSSIZ İBÂDET FAYDASIZDIR

İhlasla ilgili Söz ve Ölçüler İhlasla ilgili Söz ve Ölçüler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Tasavvuf büyüklerinin ahlâklarından biri ilim ve amellerinde pek samimî olmaları ve bu hususlarda riyâya düşmekten korkmalarıydı. Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celil Allâh, Adn cennetini yarattığında onun içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen nimetler yaratıp […]

Riya ve İhlas (Gösteriş Ve Samimiyet) Riya ve İhlas (Gösteriş Ve Samimiyet). Riyâ, ibâdeti Allâh (c.c.) rızası için değil de başka bir niyetle yapmaktır. İhlâs ise, ibâdetleri Allâh (c.c.)’ın rızasını kazanmak için yapmaktır.  Riyâ, ibâdeti Allâh (c.c.) rızası için değil de başka bir niyetle yapmaktır. Bu, icmâ ile haramdır. Peygamberimiz (s.a.v.), riyayı küçük şirk olarak […]

Gösteriş için Yapılan İbadet Gösteriş için Yapılan İbadet başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Muhammed b. Lebid (r.a.)’dan rivâyet edilen bir Hadîs-i Şerif şöyledir: Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizin müptelâ olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir.” Ashâb (r.a.e.) sordular: ”Ey Allâh’ın Resûlü (s.a.v.)! Küçük şirk nedir?” Şöyle buyurdu: “Riyadır. Allâhü Te‘âlâ amellerine göre kullara karşılık vereceği […]

İbâdeti yalnız Allâh (c.c.) için yapmak vâciptir. İbâdette riyâ şudur: Kişinin, ibâdet ederken, yalnız Allâh (c.c.)’u kastdetmemesidir. Bu haramdır. Meselâ: Namâz kılan şahsın ihlâs ile namâz kılması gereklidir. Çünkü biz ibâdet etmekle emrolunmuşuz. Hâlbuki ihlâs olmaksızın ibâdet olmaz. İhlâs, kulun kendi fiillerini Allâh (c.c.) için yapmasından ibârettir. Bu da ancak niyetle olur ve aynı zamânda […]