Tag Archives: İBRÂHÎM (A.S.)’İN BAZI FAZÎLETLERİ

İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler İbrahim Aleyhisselam’ın Sahifelerinden Nasihatler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Ebû Zer (r.a.) diyor ki: “Ben Peygamber (s.a.v.)’e “Allâhü Te‘âlâ’nın indirmiş olduğu kitapların tamamı ne kadardır?” diye sordum. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: “100 sahife ve 4 kitaptır. 50 sahife Hz. Şit (a.s.)’a, 30 sahife Hz. İdris (a.s.)’a, 10 sahife Hz. İbrahim (a.s.)’a, […]

İbrâhîm (a.s.)’e bülûğ çağından önce, rüşd’ü verilmişti. İbrâhîm (a.s.) Tevhîd Ehli olanların imâmı idi. İbrâhîm (a.s.) Allâh (c.c.)’un nîmetlerine şükreden bir zâttı. İbrâhîm (a.s.), başlıbaşına bir Ümmet’ti. Allâh’a itaâtkârdı. Bâtıl dînlerden uzak ve Muvahhid bir Müslümândı. İbrâhîm (a.s.)’e Allâh (c.c.) tarafından dünyada bir güzellik (iyi hal ve mevki) verilmişti. İbrâhîm (a.s.); yumuşak huylu, yufka yürekli, […]