Tag Archives: HZ. ÜMMÜ HABİBE (R.ANHÂ) ANNEMİZİN DÎNÎ GAYRETİ

İlk Müezzinlerden Abdullah İbni Mektum İlk Müezzinlerden Abdullah İbni Mektum başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. İsminin Abdullah olduğu da söylenmiştir. Fakat Amr daha çok kullanılır. İbn Hibban’a göre ismi Husayn olup Peygamber (s.a.v.) tarafından “Abdullah” ismiyle değiştirilmiştir. Annesi Ümmü Mektum’dur. İbn Ümmü Mektum (r.a.) âmâ bir kişi olup Mekke’de ilk Müslüman olanlardan ve ilk muhacirlerdendir. Peygamber […]

Sevde Binti Zem’a radıyallahu anh Validemiz Sevde Binti Zem’a radıyallahu anh Validemiz, Neccaroğullanndandır. Süheyl b. Amr’ın kardeşi es-Sekran b. Amr ile evliydi. O ölünce Resûlullâh (s.a.v.) ile evlendi. Hatice (r.anhâ)’dan sonra Resûlullâh (s.a.v.)’in evlendiği ilk hanımıdır. Sevde binti Zem’a (r.anhâ) Neccaroğullanndandır. Süheyl b. Amr’ın kardeşi es-Sekran b. Amr ile evliydi. O ölünce Resûlullâh (s.a.v.) ile […]

Annelerimizden Reyhane Radıyallahu Anha Annelerimizden Reyhane Radıyallahu Anha. Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhtereme hanımlarından olan Reyhâne (r.ânhâ) Sâkin, temiz karaktere sâhip, yumuşak huylu bir hanımefendi olan Reyhâne (r.anhâ), Peygamberimiz (s.a.v.)’den önce Medîne’de vefât etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhtereme hanımlarından olan Reyhâne (r.ânhâ) Medîne’de bulunan Yahûdîlerin Benî Kureyzâ kabîlesindendir. Sâkin, temiz karaktere sâhip, yumuşak huylu bir hanımefendi olan Reyhâne […]

Hz. Sevde Annemiz Hz. Sevde Annemiz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in muhterem hanımlarındandır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hz. Sevde (r.anhâ)’nın vefatı ise Hz. Ömer (r.a.)’in halifeliğinin son yıllarına rastlamaktadır. Sevde (r.anhâ) Hazretleri, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in muhterem hanımlarındandır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hz. Sevde (r.anhâ)’nın vefatı ise Hz. Ömer (r.a.)’in halifeliğinin son yıllarına rastlamaktadır. Sevde (r.anhâ) […]

Mü’minlerin annesi Hz. Ümmü Habibe (r.anhâ) Resûlullah (s.a.v.) ile evlenmeden önce Ubeydullah bin Cahş’ın nikâhındaydı. Karı koca beraber müslüman olmuşlardı. Yine beraberce Habeşistan’a hicret etmişlerdi. Oraya gidince kocası dinden çıkmış ve o hal içinde ölmüştü. Hz. Ümmü Habibe (r.anhâ) bu dulluk zamanını Habeşistan’da geçirmişti. Resûlullah (s.a.v.) oraya nikah teklifi göndermiş ve Habeşistan kralı aracılığıyla nikah […]