Tag Archives: HZ. SÂMÎ (K.S.)’UN YOLUNUN DEVÂMI

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu – 1 Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu – 1. Hazret-i Sâmi’nin hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz Hazret-i Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz: 1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâya teşrîf eden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, […]

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Şerifi Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Şerifi. Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami, Yavuz Sultân Selîm Câmii gibi Osmanlı mîmârîsinin ince estetiğini açığa çıkaran bir eser olmuştur. 17 Eylül 2006 tarihinde yapımına başlanmış ve yaklaşık iki yılda tamamlanmıştır. Bânisi Hz. Sami (k.s.)’nun ma‘nevî evlâdı ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’tür. […]

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Hz. Sâmi (k.s.)’nun tabiri câiz ise kucağında doğmuş, O’nun terbiyesinde büyümüş, hayatını Hz. Sâmi (k.s.)’ya hizmete ve O’ndan istifâdeye adamıştır. Hz. Sâmi (k.s.)’nun yolunu devam ettiren, manevî evlâdı ve hakiki vekilidir. Hz. Sâmi (k.s.)’nun, Muhterem Ömer Muhammed Öztürk hakkında ihvânın huzûrunda söylediği bazı sözleri buraya almak istiyoruz: Hz. Sâmi (k.s.), 1976’dan […]