Tag Archives: HZ. Sâmi (k.s.)’UN Evlâdı OLMAK

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu – 1 Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu – 1. Hazret-i Sâmi’nin hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz Hazret-i Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz: 1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâya teşrîf eden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, […]

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Şerifi Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Şerifi. Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami, Yavuz Sultân Selîm Câmii gibi Osmanlı mîmârîsinin ince estetiğini açığa çıkaran bir eser olmuştur. 17 Eylül 2006 tarihinde yapımına başlanmış ve yaklaşık iki yılda tamamlanmıştır. Bânisi Hz. Sami (k.s.)’nun ma‘nevî evlâdı ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’tür. […]

Sâmi Efendi Hazretleri’nin hakiki vekili, Ma’nevi evlâdı Muhterem Ömer Muhammed Öztürk anlatıyor: Allâhü Azîmü’ş-Şân; “Velîlerim kubbelerim altındadır. Onu benden gayrisi bilmez.” (Nefahâtü’l-Üns, s.45) buyuruyor. Bir gün bir yere bir muhaddis gelmiş, orada sohbet ediyor. Genç bir çocuk da paltosunu kafasına çekmiş, yan tarafta oturuyor. Yaşlı birisi de genci ikaz ederek: “Evlâdım bu muhaddis meşhur Vehb […]