Tag Archives: HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’E SALAVÂT GETİRMENİN FAZİLETİ

Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları Peygamberimiz Efendimiz’in Üstün Vasıfları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. O (s.a.v.), öyle bir kıymeti haiz bulunur ki; ne dille ifade edilebilir, ne de çalışmakla elde edilir. Bu ancak, Yüce Allâh’ın bir vergisi ve tahsisidir. İşte Habibine bu cümleden olarak şunları ihsân etmiştir: Peygamberlik, elçilik, dostluk, muhabbet, seçilme (kendi tarafından), isra, cemâlini müşahede […]

Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1 Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e muhabbet, elbette ona derin bir ta’zîmi de gerektirir. Kur’ân bu konuda da detaya kadar inen ilginç atıflarda bulunmuştur. Bizzât Yüce Allâh, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ayrı bir önem ve değer verdiğini çeşitli vesîlelerle ortaya koymuştur. Bu cümleden olarak O’nun […]

Salavatı Şerife Salavatı Şerife. Peygamber Efendimiz “Kim, Bu Salâvatı Şerîfeyi bir def’a okursa, bana on iki bin salâvat getirmiş olur” Buyurmuştur. Hadîs-i şerîfte: “KİM, BU SALÂVAT-I ŞERÎFEYİ BİR DEF’A OKURSA, BANA ON İKİ BİN SALÂVAT GETİRMİŞ OLUR” buyurulmuştur.“Allâhümme salli ‘alâ Muhammedi’n-nebiyyi ‘adede men sallâ ‘aleyhi mine’l-ahyâri ve ‘adede men lem yusalli ‘aleyhi mine’l-esrâri ve ‘adede […]

“Cuma günü üzerime yüz defa salâvat getirenin seksen yıllık hatalarını Allah (c.c.) affeder.” “Üzerime cuma günü veya gecesi yüz defa salâvat okuyan kimsenin yüz türlü haceti kabul edilir.” “Bin defa üzerime salâvat getiren ölmeden önce cennetle müjdelenir.” “Cebrail (a.s.) bana gelerek: Ey Allah’ın Resûlü, senin üzerine salâvat getiren kimse için yetmiş bin melek istiğfar getirir, […]