Tag Archives: Hz. Peygamber Efendimiz'in Yüce Ahlakı

Güzel Kullukla ilgili Ayetler Güzel Kullukla ilgili Ayetler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Güzel kulluk, yüce dinimiz İslâm’ın bir gerekliliğidir ve Allâh (c.c.)’un bizlere emrettiği şekilde ahiret için çalışmaktır. Cenâb-ı Allâh güzel kulluğun önemini ve karşılığında alınacak mükâfatları birçok ayetle kullarına bildirmiştir. Allâhü Te‘âlâ buyurmuştur ki: “Kim de ahireti diler ve bir mü’min olarak kendine yaraşır […]

Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar Çocuk Yetiştirmede Dikkat Edilecek Hususlar. Çocuklarını küçükken ilim meclisine, sâlihlerin sohbetine, cömertliğe ve diğer güzel ahlâklara, sâlih amellere alıştırmalıdır. Böylece daha küçükken huy edinirler, alışırlar Erkek çocuklara, ipek kaftan, takke, kuşak ve sâir ipekli elbiseler giydirmemelidir. Erkeklerin ipek giymesi caiz değil, haramdır. Kadınlara helâldir. Erkek çocuklara giydiren günahkâr olur. Saf […]

İmam Gazali’nin Melikşah’a Yazdığı Mektup İmam Gazali’nin Melikşah’a Yazdığı Mektup. Hüccetü’l-İslâm Gazâlî’nin Selçuklu İmparatoru Melikşah’a gönderdiği mektup sultana öğütler içermektedir. Hüccetü’l-İslâm Gazâlî’nin Selçuklu İmparatoru Melikşah’a gönderdiği mektup içinden bir bölüm: “Gazâlî’den Sultân Melikşah’a… Ey doğunun ve batının sultanı!… Liderliğin tehlikesi büyük, fitneleriyse çoktur. Unutma! Liderin dünya ve ahiretteki emniyeti hakîkî din âlimleriyle beraber hareket etmesine […]

Güzel Müslümanlığın Alametleri Güzel Müslümanlığın Alametleri. Güzel müslüman, çok konuşmaz; yumuşak yüzlüdür, müminlere karşı alçak gönüllü, kibirli insanlara karşı onurludur. Güzel bir müslüman, hayır işleri ve hayır işleyenleri sever. Kötülükten ve kötü işleyenlerden uzak durur. Yapılması teşvik edilen veya emredilen işlere imkânı olduğu sürece koşar. İmkânı olmayıp bu şeyleri yapamadığı zaman üzülür. Kendisini ilgilendirmeyen söz […]

Muhammed Ma’sum Faruki’nin Hikmetli Sözleri Muhammed Ma’sum Faruki’nin Hikmetli Sözlerinden bazılarını sizler için derledik. Evliyâ’nın meşhûrlarından, büyük İslâm âlimi Muhammed Ma’sûm (k.s.) hazretleri hicrî ikinci bin yılının müceddidi İmâm-ı Rabbânî (k.s.) hazretlerinin üçüncü oğludur. Muhammed Ma’sûm (k.s.) Hazretleri buyurdu ki: “Günâh işleyince, hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günâhın tövbesi gizli, açık işlenen günâhın tövbesi de […]

Ahlakımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Ahlakımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? İnsan yaratılışındaki ahlâkını tamamen söküp atamaz, ama belli bir eğitimle güzelleştirebilir, iyi ahlâkı kötü ahlâkın üzerine ikâme edebilir. Nebî (s.a.v.); “Uhud Dağı yerinden oynadı deseler inanın, bir kişinin ahlâkı değişti deseler inanmayın” buyurmuşlardır.Peki, Nebi-yi Ekrem (s.a.v.) bir taraftan ahlâkımızın düzeltilmesine çalışmayı emrediyor, bir taraftan da yukarıdaki hadis-i şerifi buyuruyor. […]

Sıla-i Rahim’i Terk Eden Cennete Giremez Sıla-i Rahim’i Terk Eden Cennete Giremez başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Âişe (r.anha)’dan, Fahr-i Kainat (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.) katında ecri en süratli verilen amel, ebeveyne iyiliktir. Sıla-i rahimdir (akraba ziyareti). Cezâsı en süratli verilen günah ise, terör-taşkınlık ve sıla-i rahmi terk eylemektir.” (İbn-i Mace) Ebû Hüreyre […]

Nasıl Cömert Olunur? Nasıl Cömert Olunur? Başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet, cömertlerin evidir. Cömert olan günahkâr genç; cimri olan âbîd ihtiyardan Allâh (c.c.) için daha sevimlidir.” Yine Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allâh (c.c.), kendisine bol ihsânda bulunduğu hâlde, ailesine ve kendine bolluk göstermeyen bizden değildir.” Hasan Basri (r.a.) şöyle anlatır: “Kul, […]

Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 2 Müslüman Olmak İle Mümin Olmak Arasındaki Fark – 2. Müslüman namaz, zekat, hac ve Ramazan orucu gibi İslâm’ın ibadet cinsinden şiarlarını yerine getirir ancak müslümanların müminler merhalesine yükselmeleri için bazı gereklilikler vardır. Bu gereklileri derlediğimiz yazımızın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz. Eğer mü’min olsalardı Allâhü Te’âlâ diğer […]