Tag Archives: HZ. OSMAN (R.A.)’İN CÖMERTLİĞİ

Erlerin Eri Hz. Osman Erlerin Eri Hz. Osman başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Abdullâh ibn Ömer (r.a.) der ki: “Mısır ahâlisinden bir kimse gelip bana “Hz. Osmân (r.a.)’in Bedir Gazvesi ve Bey’âtü’r-Rıdvân’da bulunmadığını biliyor musun” diye sordu. Ben de “evet biliyorum” dedim. Sonra Abdullâh ibn Ömer (r.a.) o kimseye hitâben: “Şimdi sen yanıma gel de işin […]

Hz. Osman’ın Haya ve Tevazuu Hz. Osman’ın Haya ve Tevazuu başlıklı yazımızı siz değerli Mevlana Takvimi okuyucularının istifadesine sunuyoruz. Hz. Ebûbekir (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’den içeri girmek için izin istedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) yatağının üzerine uzanmış bir haldeydi. Hz. Ebûbekir (r.a.)’e izin verildi. Peygamber (s.a.v.) aynı halde duruyordu. Hz. Ebûbekir (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)‘e dediklerini dedikten sonra […]

Hz. Osman (r.a)’in Şam’dan yüz deve yükü buğday kervanı gelmişti. O sırada Medîne-i Münevvere’de kıtlık vardı. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.) Hz. Osman (r.a.)’in kervanının geldiğini, satılık buğdayı olduğunu işittiler. Gidip satın almak istediler. Bir menn’e [1.05 litre hacminde, 875 gram ağırlığında buğdaya] yedi dirhem kıymetinde para verdiler. Hz. Osman (r.a.): “Satmam.” dedi. Sebebini sordular. “Sizden fazla […]