Tag Archives: HZ. ÖMER (R.A.)’İN HALİFELİK DÖNEMİNDEN BAZI KESİTLER

Devlet Malının Önemi  Devlet Malının Önemi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Hz. Ömer (r.a.) devlet malına pek dikkat ederdi. Hiç kimsenin en ufak bir gasbına imkân bırakmazdı. Birgün kızı Hz. Hafsa (r.anhâ), Zevü’l-Kurbâ’dan olduğundan ganîmetten hissesini istemeğe gelmişti. Hz. Ömer (r.a.) de: “Kızım bu para ganimet dâiresine âiddir. Benim şefkat hislerime hitâb ederek beni mağlûb etmeğe […]

Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu. Hz. Ömer (r.a)’in İslâm’a gelmesine sebeb, Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in: “Yâ Rab, sen, Ömer bin Hattâb’ın yahut Amr bin Hişâm’ın (Ebû Cehil’in) îmana gelmesi sebebiyle İslâm’a izzet verip galib eyle” duâsı olmuştu. Hz. Ömer (r.a), Hz. Hamza (r.a.)’dan üç gün sonra İslâm’a gelmişti. Ömer (r.a)’in İslâm’a gelmesine sebeb, […]

Bir gün Hz. Ömer (r.a.), Medine’den üç mil mesafede bir kadına rastlamıştı. Üç çocuğu ağlıyordu ve tencere de ocakta idi. Hz. Ömer (r.a.), çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın da, iki günden beri çocukların aç olduğunu ve çocukları aldatmak üzere tencerede su kaynamakta olduğunu söyledi. Hz. Ömer (r.a.), hemen Medine’ye dönerek un, yağ, hurma alarak arkasına […]