Tag Archives: hz.mevlana

Mevlana Hazretlerini Doğru Anlamak Mevlana Hazretlerini Doğru Anlamak başlıklı yazımızı istifadenize düşünüyoruz. Mevlânâ Hazretleri, Müslim veyâ gayr-i Müslim herkese karşı yaptığı iyi muâmele ve güler yüz ile her tarafta, meşhûr oldu. O zamânlar İstanbul’da bulunan meşhûr bir nasrânî (hristiyan) papaz, merak edip Mevlânâ’yı görmek istedi. Yollara düşüp Konya’ya geldi. Konya’da yaşayan nasrânîler onu karşıladılar. Yolda […]

Hz. Mevlana’yı Doğru Anlamak Hz. Mevlana’yı Doğru Anlamak Konulu yazımız Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.)’nin sözlerinin bugün yanlış anlaşılıp yorumlandığı ile ilgilidir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (k.s.), olgun, âlim ve velî bir Müslüman idi. Onun çeşitli din, mezhep, meşreb sâhibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevâzuu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, İslâm dîninin emrettiği güzel […]