Tag Archives: HZ. ÎSÂ (A.S.) YERYÜZÜNE İNİNCE YAHUDÎ VE HIRİSTİYANLARI YALANLAYACAKTIR

Yahudilerin Resulullah Efendimiz’in Doğumunu Haber Vermesi Yahudilerin Resulullah Efendimiz’in Doğumunu Haber Vermesi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in doğumun şaşılacak hallerinden biri şudur ki, İmâm Beyhakî ve Ebu Nuaym (r.âleyh)’in rivayetlerinde Hassan bin Sâbit (r.a.) şöyle derdi: “Ben sekiz yaşında vardım. Hatırlıyorum ki, bir sabah vakti bir Yahudi feryâd edip, “Ey Yahudî topluluğu!” diye […]

Ahir Zaman Fitneleri Ahir Zaman Fitneleri. Hadîs-i şerîflerde zamanın bozulacağı, bozulan zamanda insanlığın ve mü’minlerin de bozulacağı haber verilmiştir. Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinin geleceği ile ilgili endişeleri olmuştur. Hadîs-i şerîflerde zamanın bozulacağı, bozulan zamanda insanlığın ve mü’minlerin de bozulacağı haber verilmiştir. Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinin geleceği ile ilgili haberlerini incelediğimizde bugün bu haberlerle yüz yüze olduğumuzu görmekteyiz. […]

Hz. Îsâ (a.s.)’ın inişini bildiren hadîslere göre Hz. Îsâ (a.s.) bir sabah namazı zamanı Şam’a inecektir. Üzerinde açık sarı elbise bulunacak ve kendisini bir bulut getirecektir. Bulutun üzerinde Hz. Îsâ (a.s.) iki melek arasında ve onların omuzlarından tutunmuş vaziyette bulunacaktır. Onun indiğini duyunca hemen yahudilerle hıristiyanlar peyderpey istikbâle koşarak: “Biz senin ümmetindeniz.” diyeceklerse de Hz. […]