Tag Archives: HZ. HAMZA (R.A.)’İN MÜSLÜMÂN OLUŞU

Bir gün Resûlullâh (s.a.v.) tek başına bir dağa doğ­ru gidiyordu. Ebû Cehil beş on kişiyle arkasından gitti. Resûlullâh (s.a.v.)’in üzerine hücûm ettiler. Öldürmek is­tediler. Fakat yapamadılar. Zîrâ Peygamberlere (a.s.) kırk erkek kuvveti verilmiştir. Bizim Peygamberimiz (s.a.v.)’e ise kırk peygamber kuvveti verilmiştir. Hücum edenler, Resûlullâh (s.a.v.)’in mübarek başını dört yerinden yara­lamışlardı. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.) bu durumu […]