Tag Archives: HZ. EBÛBEKİR (R.A.)’İN ADALETİ

Osmanlı’da Hızlı Yargı Sistemi Osmanlı’da Hızlı Yargı Sistemi. Osmanlı adaletiyle nam salmış bir devlet olmasını kurduğu bu hukuk sitemine borçludur. Osmanlı Devleti hukuk sisteminde adaletin gecikmeden sağlanması esastır. Osmanlı düzeninde hemen tevzî edilmeyen adâlet, adâletsizlik sayılır. Osmanlı adaletinin bu husûstaki şöhreti ise, cihanşümûldür. 2 veyâ 3 celse nâdirdir, ekseri davâlar bir celsede hükme bağlanır. Birkaç […]